Tuesday, July 8, 2014

Dororo

Japan, 2007
Director: Akihiko Shiota
Starring: Satoshi Tsumabuki, Ko Shibasaki, Kumiko Aso, Kiichi Nakai, Yoshio Harada, Eita, Mieko Harada, Anna Tsuchiya

No comments:

Post a Comment