Thursday, April 26, 2018

Halloween Nightmare 2

Japan, 2015
Director: Yosuke Yamashita
Starring: Rena Takeda, Mizuki Masuda, Shiori Toyoizumi, Chie Sasaki

Wednesday, April 25, 2018

Ghost Squad

Gôsuto sukuwaddo
Japan, 2018
Director: Noboru Iguchi
Starring: Sumire Ueno, Asaka Nakamura, Minori Mikado, Anna Yanagi, Ryohei Abe, Yuya Ishikawa, Kentaro Shimazu

Illustration by Shuzo Oshimi

Tuesday, April 24, 2018

After School Warfare (B)

Hôkago senki
Japan, 2018
Director: Junpei Tsuchida
Starring: Miori Ichikawa, Narumi Akizuki, Ririka, Arisa Komiya, Nina Endo, Kokoro Aoshima, Misa Kubota, Saya Kataoka, Mika Nonomiya

Wednesday, April 18, 2018

After School Warfare

Hôkago senki
Japan, 2018
Director: Junpei Tsuchida
Starring: Miori Ichikawa, Narumi Akizuki, Ririka, Arisa Komiya, Nina Endo, Kokoro Aoshima, Misa Kubota, Saya Kataoka, Mika Nonomiya