Thursday, June 28, 2018

Kasane

Japan, 2018
Director: Yuichi Sato
Starring: Tao Tsuchiya, Kyoko Yoshine, Tadanobu AsanoWednesday, June 27, 2018

Picaresque Girl

Japan, 2018
Director: Noboru Iguchi
Starring: Hikari Shiina, Marina Nagasawa, Rena Takeda, Mari Masanori

Tuesday, June 26, 2018

Still Life of Memories (A)

Japan, 2018
Director: Hitoshi Yazaki
Starring: Masanobu Ando, Lima Matsuda, Eri Natsuko, Vivian Sato, Kiyomi Ito