Sunday, May 27, 2012

The Last Days of the World

Japan, 2012
Director: Eiji Uchida
Starring: Chieko Imaizumi, Ryo Iwamatsu, Jyonmyon Pe

Saturday, May 26, 2012

Off-Balance

Japan, 2000
Director: Shin Togashi
Starring: Megumi Hatachiya, Fumiyo Kohinata, Yu Hatano

Friday, May 25, 2012

Kuttsukiboshi

Japan, 2012
Director: Naoya Ishikawa
Starring: Asami Imai, Miku Isshiki, Naoki Yoshida

Thursday, May 24, 2012

In the Realm of the Senses

Japan, 1976
Director: Nagisa Oshima
Starring: Tatsuya Fuji, Eiko Matsuda, Aoi Nakajima

This is the original first-release poster from 1976. Click here for the2000 release poster.

Wednesday, May 23, 2012

The Devil's Ballad

Akuma no temari-uta
Japan, 1977
Director: Kon Ichikawa
Starring: Koji Ishizaka, Keiko Kishi, Akiko Nishina

Tuesday, May 22, 2012

Sailor Suit & Machine Gun

Sêrâ-fuku to kikanjû
Japan, 1981
Director: Shinji Somai
Starring: Hiroko Yakushimaru, Tsunehiko Watase, Rentaro Mikuni

Monday, May 21, 2012

House

Hausu
Japan, 1977
Director: Nobuhiko Ohbayashi
Starring: Kimiko Ikegami, Miki Jinbo, Kumiko Ohba

Saturday, May 19, 2012

Undo

Japan, 1994
Director: Shunji Iwai
Starring: Etsushi Toyokawa, Tomoko Yamaguchi, Tomorowo Taguchi

Friday, May 18, 2012

Tokyo: The Last Megalopolis

Teito monogatari
Japan, 1988
Director: Akio Jissoji
Starring: Shintaro Katsu, Kyusaku Shimada, Mieko Harada, Jo Shishido

Thursday, May 17, 2012

Orochi - Blood

Japan, 2008
Director: Norio Tsuruta
Starring: Yoshino Kimura, Noriko Nakagoshi, Mitsuki Tanimura

Wednesday, May 16, 2012

Gamera 3: Revenge of Iris

Gamera 3: Iris kakusei
Japan, 1999
Director: Shusuke Kaneko
Starring: Shinobu Nakayama, Ai Maeda, Yukijiro Hotaru

Gamera: Guardian of the Universe

Gamera daikaijû kuchu kessen
Japan, 1995
Director: Shusuke Kaneko Starring: Tsuyoshi Ihara, Akira Onodera, Shinobu Nakayama, Ayako Fujitani

Tuesday, May 15, 2012

Castle Under Fiery Skies

Katen no shiro
Japan, 2009
Director: Mitsutoshi Tanaka
Starring: Toshiyuki Nishida, Kippei Shiina, Shinobu Ohtake, Saki Fukuda, Renji Ishibashi, Miki Mizuno

Monday, May 14, 2012

Snakes and Earrings

Japan, 2008
Director: Yukio Ninagawa
Starring: Yuriko Yoshitaka, Kengo Kora, Arata

Friday, May 11, 2012

Zombie Ass: Toilet of the Dead

Japan, 2011
Director: Noboru Iguchi
Starring: Asami, Kentaro Kishi, Asana Mamoru, Arisa Nakamura

 Iguchi's latest bout of insanity! Poster design by who else but Yoshiki Takahashi.Thursday, May 10, 2012

Wednesday, May 9, 2012

Erotic Liaisons

Japan, 1992
Director: Koji Wakamatsu
Starring: Takeshi Kitano, Rie Miyazawa, Yuya Uchida, Genjiro Arato

Kiss yori kantan

Japan, 1989
Director: Koji Wakamatsu
Starring: Yoshio Harada, Yukako Hayase, Maiko Ogawa

Tuesday, May 8, 2012

Petrel Hotel Blue

Kaien Hoteru · burû
Japan, 2012
Director: Koji Wakamatsu
Starring: Arata, Kanako Higashi, Hiromasa Hirosue

One of Japan's two entries at Cannes 2012. (The other is Takashi Miike's Legend of Love and Sincerity)

Hectopascal

Japan, 2009
Director: Toru Kamei
Starring: Honoka, Yoko Satomi, Shijimi