Wednesday, June 11, 2014

Yagyu Clan Conspiracy (B)

Yagyû ichizoku no inbô
Japan, 1978
Director: Kinji Fukasaku
Starring: Kinnosuke Nakamura, Sonny Chiba, Hiroki Matsukata, Tetsuro Tanba, Yoshio Harada

No comments:

Post a Comment