Thursday, November 8, 2012

Gate of Youth

Seishun no mon
Japan, 1981
Director: Kinji Fukasaku
Starring: Bunta Sugawara, Keiko Matsuzaka, Koichi Sato, Tomisaburo Wakayama, Koji Tsuruta

No comments:

Post a Comment