Sunday, November 25, 2012

The Perfect Education

Kanzen-naru shiiku
Japan, 1999
Director: Ben Wada
Starring: Naoto Takenaka, Hijiri Kojima, Kazuki Kitamura, Asami Sawaki, Shinya Tsukamoto, Guts Ishimatsu

Design by Tadanori Yokoo

No comments:

Post a Comment