Tuesday, November 24, 2015

Funuke: Show Some Love, You Losers!

Funuke domo, kanashimi no ai wo misero
Japan, 2007
Director: Daihachi Yoshida
Starring: Eriko Sato, Aimi Satsukawa, Hiromi Nagasaku

No comments:

Post a Comment