Tuesday, August 26, 2014

Rurouni Kenshin: The Legend Ends

Rurôni Kenshin: Densetsu no saigo-hen
Japan, 2014
Director: Keishi Ohtomo
Starring: Tatsuya Fujiwara, Takeru Sato, Yu Aoi, Emi Takei, Yusuke Iseya

No comments:

Post a Comment