Thursday, April 17, 2014

Mayonaka no shotaijo

Japan, 1981
Director: Yoshitaro Nomura
Starring: Kaoru Kobayashi, Asami Kobayashi, Etsushi Takahashi, Makoto Fujita, Junko Miyashita, Tetsuro Tanba

No comments:

Post a Comment