Wednesday, August 21, 2013

Re:Play-Girls

Ripurei garuzu
Japan, 2010
Director: Yuki Saito
Starring: Erika Tonooka, Sato Sakura, Mai Endo, Kobayashi Kana, Koizumi Maya

More kick-ass schoolgirls :)

No comments:

Post a Comment