Wednesday, May 8, 2013

Yakuza Wives: Neo

Gokudô no tsumatachi NEO
Japan, 2013
Director: Hideyuki Katsuki
Starring: Tomoka Kurotani, Natsuki Harada, Masayuki Imai, Yoshihiko Hakamada, Renji Ishibashi, Ren Ohsugi

Latest entry in the Yakuza Wives series.

No comments:

Post a Comment