Sunday, October 19, 2014

The 36th Chamber of Shaolin

Shao Lin san shi liu fang
Hong Kong, 1978
Director: Chia-Liang Liu Starring: Chia-Hui Liu, Lieh Lo, Chia Yung Liu

No comments:

Post a Comment