Saturday, August 9, 2014

Tokyo Tribe

Japan, 2014
Director: Sion Sono
Starring: Akihiro Kitamura, Hitomi Katayama, Ryohei Suzuki, Kokone Sasaki, Shota Sometani, Denden, Riki Takeuchi, Shoko Nakagawa, Yui Ichikawa

No comments:

Post a Comment