Wednesday, October 31, 2012

Noriko's Dinner Table

Noriko no shokutaku
Japan, 2005
Director: Sion Sono
Starring: Kazue Fukiishi, Tsugumi, Yuriko Yoshitaka

No comments:

Post a Comment