Sunday, June 17, 2012

Tokyo Bordello

Yoshiwara enjo
Japan, 1987
Director: Hideo Gosha
Starring: Yuko Natori, Sayoko Ninomiya, Mariko Fuji, Rino Katase, Jinpachi Nezu, Kyoko KishidaNo comments:

Post a Comment